Faktori rizika za nemelanomske karcinome kože

Ispod se nalazi lista faktora rizika za razvoj ne-melanomskog karcinoma kože:

 

 • Genetski faktori
 • IzlaganjeX-zracima
 • Infekcija humanim papilomavirusima
 • Hronične inflamatorne bolesti kože
 • Izloženost hemijskim agensima (katran, parafinsko ulje, lož ulje)
 • Izloženost arsenu
 • Hronična izloženost toploti ili suncu
 • Hronične inflamatorne bolesti kože
 • Immunosupresija
 • Fototip kože I i II
 • Prethodna fotohemoterapija(PUVA)