Ko je pod rizikom?

Bilo ko i u bilo kom uzrastu može razviiti rak kože. Najčešći je kod osoba nakon 50. godine života ili kod osoba koji su se produženo izlagali suncu, ali se javlja i kod osoba koje su pod manjim rizikom.

 

Vi ste pod posebno visokim rizikom za razvoj raka kože ukoliko:

 

  • Imate svetao ten ili kožu koja lako izgori
  • Ukoliko ste izgoreli na suncu bilo kad u detinjstvu, ili ste često izgoreli u odraslom dobu
  • Provodite dosta vremena na suncu (zbog posla ili u slobodno vreme)
  • Koristite solarijume
  • Imate više od 50 mladeža na koži
  • Imate članove porodice koji su imali rak kože
  • Stariji ste od 50 godina
  • Imali ste transplantaciju organa

 

Pored navedenih opštih stavova, postoje specifični faktori rizika koji su povezani sa 2 osnovna tipa raka kože, melanoma i ne-melanomskog karcinoma (NMSC).

 

Čak i ukoliko sada niste pod velikim rizikom za razvoj raka kože, važno je da razumete uzroke i znakove. Odluke koje sada donosite uticaće na nivo rizika koji ćete imati kasnije u životu. Ukoliko ste sada upoznati sa činjenicama, bićete i kasnije zaštićeni, a moći ćete i da uočite prve znake raka kože kod bliskih osoba.