Naučite o raku kože

Rak kože je najčešći oblik kancera kože. Najčešće je izazvan preteranim i neobezbeđenim izlaganjem sunčevim UV zracima, koji prolaze kroz kožu i izazivaju njena oštećenja tokom vremena.

 

Promene na koži se najčešće javljaju na mestima izloženim suncu (UVA i UVB zracima), kao što su lice, vrat, leđa i ekstremiteti. Najšečće se javlja kod osoba starijih od 50 godina, ali može se javiti i u bilo kom drugom uzrastu.

 

Broj dijagnostikovanih slučajeva svih oblika raka kože je u porastu, međutim, u zvaničnoj statistici je još uvek manje nemelanomskih karcinoma kože nego što je stvaran broj, zbog manjeg prijavljivanja, što maskira pravu prevalenciju ovih tumora.

 

Rak kože spada u vrstu raka koja se najbolje leči ukoliko se na vreme prepozna i koji ima odličnu stopu preživljavanja – opravka. Međutim, svest u javnosti o simptomima raka kože je još uvek na niskom nivou, što za neke pacijente znači da propuštaju šansu za rano otkrivanje. 

 

Pojam ‘rak kože’ se odnosi na nekoliko oblika ovog tumora koji imaju različite znakove, težinu kliničke slike i terapijski pristup:

 

 

NE-MELANOMSKI KARCINOMI KOŽE (NMSC)–OVDE SPADAJU MELANOM–NAJOPASNIJI OBLIK RAKA KOŽE (MSC)

Bazocelularni karcinom
Najčešći i najmanje opasan oblik raka kože          

Drugi po učestalosti oblik raka kože

Spinocelularni karcinom
Drugi po učestalosti oblik raka kože

 

Aktinična keratoza
Iskoristite gornje linkove da naučite više o raku kože, koga pogađa, kako se prevenira, kako se dijagnostikuje i leči

 

Merkel cell carcinoma

A rare and aggressive form of skin cancer.