Sponzori

Djelovanje projekta Euromelanoma moguće je isključivo zahvaljujući podršci zdravstvene industrije.

 

Na europskoj razini naši su sponzori sljedeći:

 

Naši lokalni sponzori: