Što upitati doktora

Kakav god bio ishod Vašeg posjeta doktoru, važno je da naučite što je više moguće o situaciji u kojoj se nalazite. Boljim razumijevanjem Vaše dijagnoze preuzet ćete kontrolu nad situacijom.

 

Pitanja koja biste mogli postaviti doktoru tijekom pregleda:

 

  • Koja je dijagnoza i koje su implikacije?

  • Ukoliko je potrebno liječenje, koje su dostupne opcije?

  • Koje liječenje preporučujete i zašto?

  • Kakvi su izgledi za izliječenje?

  • Ako je liječenje uspješno, kolika je vjerojatnost recidiva?

  • Kako bih često trebao/la dolaziti na pregled?

  • Koji se tip praćenja preporučuje?

  • Jesu li potrebne kakve promjene u načinu života i koje?

  • Koji je tip psihološke pomoži dostupan?

 

Zapamtite, uvijek je dobro zamoliti doktora da ponovi ili razjasni nešto što je rekao kako biste bolje razumijeli. Razmislite i o tome da član obitelji ili prijatelj bude s Vama na pregledu.

 

what to do 3