Нашите кампании

Всяка година стартираме нова промоционална кампания за повишаване на осведомеността за рака на кожата сред обществеността. Въпреки че всяка кампания е малко по-различна, нашето основно послание остава същото - ракът на кожата може да бъде видян и, ако бъде открит рано, може да бъде успешно лекуван.

 

Нашите дейности включват разпространение на плакати и информационни брошури, пресконференция, специални събития и безплатни публични прожекции.

 

Моля, кликнете върху линковете по-долу, за да видите резюме на последните ни кампании.