Доброкачествени лезии

Следващите страници съдържат описания и снимки на най-често срещаните форми на доброкачествени кожни лезии. Тези лезии рядко представляват сериозен риск за здравето, но те трябва да бъдат следени за евентуална промяна във времето.