Подгответе се преди прегледа

Вашият лекар дерматолог ще се нужде от много информация, за да направи точна диагноза за всякакви подозрителни лезии. Ако можете да отидете на уговорения преглед, подготвени с тази информация, ще помогнете на Вашия лекар да направи информирана диагноза по-бързо. Когато е възможно, е добре да вземете всички поддържащи материали, които имате, например снимки на лезията, показващи каквито и да е промени с течение на времето.

 

Помислете за отговорите си на въпросите по-долу:

 

  • Кога се появи лезията?

  • Изведнъж ли се появи, или имаше бенка на нейно място преди това?

  • Имате ли други подозрителни лезии?

  • Имате ли фамилна анамнеза за рак на кожата и ако да, кой вид рак?

  • Имали ли сте много слънчеви излагания в миналото? Излагане в детска възраст, което е довело до слънчево изгаряне, или хронично излагане като възрастен по време на свободното Ви време или по работа?

  • Причинява ли болка или сърбеж? Има ли кървене или изтичане на секрет?

  • Какво ви кара да мислите, че лезията е подозрителна?

 

what to do 2