Бенки

Изберете друга доброкачествена лезия

Бенките (научен термин  „невус“) изглеждат по много разнообразни начини.

 

Невус

 

Невусите могат да бъдат плоски или изпъкнали, с различен цвят - от розово до тъмнокафяво или черно и с различен размер - от няколко милиметра до няколко сантиметра в диаметър. Рядко невусите се появяват след 50-годишна възраст.

 

По-голямата част от невусите за безобидни, но някои видове трябва да бъдат наблюдавани за промени. По-малко от 30% от меланомите започват от невус, но е важно всички невуси да бъдат проследявани от специалист дерматолог поне веднъж годишно за обезпокоителни признаци.

 

atypical neavus 80

 

Атипични невуси

 

Атипични или т.нар. диспластични невуси са бенки, които изглеждат различно от останалите и обезпокояват лекаря. Заради тяхната прилика с меланомите е много важно да бъдат проверени от дерматолог, за да се потвърди, че са доброкачествени. АВСDЕ правилото може да бъде приложено, за да се определи дали има нужда от консултация:

 

  • Бенката асиметрична ли е?

  • С неравни граници ли е?

  • Съдържа ли различни цветове?

  • По-голяма ли е от 6 mm в диаметър?

  • Нараства ли с времето?

 

Хората с много атипични невуси имат много по-голям риск да развият меланом и заради това тяхната кожа трябва да бъде преглеждана редовно, за да се следи за промени.

 

Галерия

Дермален невус

 

Формата им варира от леко повдигнати до видимо закръглени. Цветът им може да варира от розов до светъл или тъмнокафяв. Дермалните невуси са доброкачествени меланоцитни лезии, които рядко представляват риск за растеж на меланом.

 

Галерия