Solning och solarier

Solning

 

Solning är processen där huden utsätts för UV-strålar och blir mörkare eller "solbrun". Att bränna huden, oavsett om man solar på stranden, i ett solarium eller arbetar utomhus, är skadligt och farligt.

 

Den solbrända huden uppstår p g a UV-strålar från solen eller solarium och färgförändringen är ett tecken på att DNA i huden har skadats. Skador från långvarig exponering för UV-strålar kan leda till för tidigt åldrande (som rynkor, slapp hud och bruna fläckar) förutom hudcancer.

Myter om UV-strålning.

 

FALSKT

SANT

Att bli brun är sunt.

Solbränna är ett resultat av att kroppen försvarar sig mot ytter­ligare skador på DNA i huden från UV-strålning

Att vara brun skyddar mot solen.

En person med ljus hudtyp som blir brun, motsvarar en solskydds­faktor på ungefär 4.

Du kan inte bränna dig på en molnig dag. 

Upp till 80% av solens UV-strålning kan tränga igenom ett lätt molntäcke. Dis i atmosfären kan t o m förstärka UV-strålningen.

Du kan inte bränna  dig när du är ute i vattnet.

Vatten ger bara ett litet skydd mot UV-strålar, och reflektionen från vattnet kan öka exponeringen för UV-strålar.

UV-strålar på vintern är inte farliga.

UV-strålningen är svagare på vintern, men reflekterade solstrålar från snön kan fördubbla den totala exponeringen för strålning, särskilt på hög höjd.

 

Solskyddsmedel skyddar så bra att jag kan sola mycket längre.

Syftet med solskyddsmedel är inte att vi ska kunna tillbringa obegrän­sad tid i solen, utan för att skydda huden när vi är ute. Skyddsgraden beror också på om det används på rätt sätt.

Om du tar regelbundna pauser från solning, bränner du dig inte.

UV-strålningen ackumuleras under dagen, även om vi tar pauser.

 

Om du inte känner vär­men från solens strålar, bränner du dig inte.

Solbränna uppstår som en följd av UV-strålning som du inte känner. Det mesta av värmen från solen kommer från dess synliga infraröda strålning, och inte från UV-strålning.

Solarium

 

Användning av solarium bör undvikas helt och hållet. Människor som utsätter sig för UV-strålning från solarier löper 74% större risk att utveckla malignt melanom än de som inte har gjort det. UV-strålar från solarier kan också skada DNA i hudcellerna, och med tiden kan denna skada ackumuleras och leda till hudcancer.

 

Vissa marknadsför solarier som ett kontrollerat och säkert sätt att sola på. I verkligheten är strålning från solarier inte säkrare än strålar från solen, och studier har visat att de inte ger några positiva hälsoeffekter.

 

Vårdpersonal i många europeiska länder försöker att införa lagstiftning som förbjuder använd­ningen av solarier, och i många länder finns redan en åldersgräns på 18 år.