Euromelanoma.eu

Om Euromelanoma

 

Syftet med Euromelanoma är att dela information om förebyggande av hudcancer, om tidig diagnos och behandling. Euromelanoma leds av ett nätverk av europeiska dermatologer som använder sin dyrbara tid för att främja denna viktiga sak.

 

Sverige pausar deltagandet I Euromelanoma

 

Till följd av att Strålsäkerhetsmyndigheten har fått ansvaret i Sverige att hantera hudcancerkampanjer samt att tillgängligheten för hudkontroller har ökat kommer Sverige pausa sitt deltagande i Euromelanoma. Du ska alltid kontrollera din egen hud regelbundet och om du hittar en ny eller förändrar fläck ska du kontakta din vårdcentral eller en hudläkare. 

 

Var kan jag vända mig om jag har en hudförändring?

 

Du kan alltid boka tid för hudundersökning, även när det inte är Euromelanoma-vecka. Om du hittat ett misstänkt födelsemärke är det viktigt att kolla upp det så fort som möjligt. Du söker dig till din närmsta vårdcentral som hjälper de dig vidare till en specialist vid behov. Hitta din vårdcentral.

 

På många vårdcentraler kan du året runt logga in på 1177.se och använda e-tjänsten "Boka tid direkt" om du vill att en läkare ska undersöka en hudförändring.

 

ÄR DU EN HUDKLINIK OCH VILL DELTA?

 

Svenska sällskapet för dermatologi och venereologi (SSDV) Sektion för Dermatologisk Kirurgi och Onkologi (SDKO) vill uppmuntra samtliga hudkliniker i Sverige (såväl inom offentlig och privat sektor) att delta i Euromelanoma-veckan 2021.  Euromelanoma är en europeisk satsning för att förebygga och tidigt upptäcka malignt melanom och andra former av hudcancer. Projektet drivs av Euromelanoma-gruppen www.euromelanoma.org ett nätverk av Europeiska dermatologer som brinner för att sprida kunskap om hudcancer i befolkningen. Över 30 europeiska länder deltar i projektet. I många av dessa länder deltar över 50% av hudläkarna varje år.

 

Ni anmäler er till den nationella koordinatorn och se då till att ange vilka dagar ni kan avvara för Euromelanoma-patienter och hur många tider ni totalt kommer att erbjuda. Uppge också hur patienterna kan boka tid till er mottagning.

 

Modellen som föreslås i Sverige är att man har öppen mottagning med bokningsbara tider och att patienterna betalar för besöket som vanligt. För att effektivisera screeningen ber vi er att ha en åldersgräns på 18 år för att få boka en tid. Genom media kan vi utbilda och ge råd om solvanor/egenkontroll som når ut i större utsträckning till samhället.

 

Varmt välkommen!

 

Åsa Ingvar, MD, PhD

Nationell koordinator, Euromelanoma Sverige

Related videos

It's probably nothing

 

A short video from Euromelanoma about the need to check suspicious moles. Yes, "it's probably nothing", but it's always best to have it looked at by a doctor or dermatologist.

 

Check for giant melanoma in two minutes

 

This video shows you how to spot this potentially deadly disease in three simple steps.

 

 

Euromelanoma 2020

 

För dig som är ungdom

 

Kvinna 35+

 

Man 50+

 

Our last campaigns

 

EUROMELANOMA is the official skin cancer prevention campaign from EADO.