Sponsors

Het werk van Euromelanoma is alleen mogelijk dankzij de welwillende steun van de gezondheidsindustrie.

 

Op Europees niveau worden we gesponsord door:

 

We worden lokaal gesponsord door: