Wat doen bij verdacht plekje?

Als u een verdacht vlekje ziet, is het essentieel dat u het zo spoedig mogelijk laat controleren door een arts of bij voorkeur een dermatoloog.

 

Huidkanker kan worden behandeld en vroegtijdige diagnose maakt de kans op een volledig herstel zeer groot.

 

Indien behandeling wordt uitgesteld, kan de toestand verslechteren, en in sommige gevallen leiden tot misvorming, andere complicaties en zelfs tot de dood.

 

Laat vertraging uw kansen op een positief resultaat niet verkleinen.

 

De gouden regels zijn:

 

Negeer het niet, in de hoop dat het vanzelf weg zal gaan.

Wacht niet af om te zien hoe het zich ontwikkelt, en behandel het niet zelf!

Ga er niet vanuit dat het niets ernstig is.

Denk niet dat het geen prioriteit om het te laten nakijken.

En vooral, wees niet bang voor uw arts of dermatoloog.

 

what to do 1