Risikofaktorer for almindelig hudkræft

 

Nedenfor er punkter med risikofaktorer almindelig hudkræft

 

  • Genetiske faktorer

  • Udsættelse for røntgenstråler

  • HPV-infektion (vortevirus)

  • Tidligere kronisk inflammatorisk hudsygdom

  • Eksponering for visse kemikalier (såsom tjære, petroleum, dieselolie)

  • Eksponering for arsenik

  • Længere tids eksponering for sol

  • Svækket immunsystem

  • Hudtype af fototype I & II

  • Tidligere behandling med ultraviolet stråling