UV zrake i njihovo djelovanje

uv index2812

Source: World Health Organisation

Tri su osnovna tipa sunčevog UV zračenja. Dok agresivne UVC zrake gotovo u potpunosti absorbuje ozonski omotač, UVA i UVB zraci dopiru do zemlje i samim tim svih nas.


UV zračenje ima različite uticaje na na našu kožu, a zavise od dužine i intenziteta UV zraka.

 


UV-A (400 – 315 nanometera)


UVA zraci, generalno ne uzrokuju opekotine od sunca. Dugi talasi UVA zraka, naprotiv, penetriraju dublje u niže slojeve kože gdje produkuju tamni ten. U isto vrijeme oštećuju vezivno tkivo uzrokujući gubitak elasticiteta kože, prijevremeno starenje i bore (fotooštećenja).


Nova naučna otkrića ukazuju na to da velika koncentracija UVA radijacije doprinosi nastanku karcinoma kože i samim tim, djelimično je odgovorna za porast incidencije karcinoma kože.

 


UV-B (315 – 280 nanometera)


Kratki talasi UVB spektra radijacije u najvećem dijelu bivaju presretnuti od strane ozonskog omotača.


Deplecija ozonskog omotača u posljednim godinama je dovela do povećanja broja UVB zraka koji stižu do Zemljine površine.


Moćna UVB radijacija, inicijalno provocira najočigledniju odbrambenu reakciju na sunce.


Penetrira u gornje slojeve epidermisa i uzrokuje brže tamnjenje. Smeđi pigment, melanin, formiraju pigmentne ćelije epidermisa.


Ako je doza UVB zračenja prevelika, rezultat će biti opekotina, koja je ozbiljan alarm od strane ćelija. Sada, od samih ćelija zavisi mogućnost njihove popravke i eradiciranja štete.


Što su češća oštećenja od sunca, to su i posljedice opasnije i povećava se postotak grešaka prilikom samopopravke ćelija.


Na duži period, ovo može voditi u modifikaciju genetičkog materijala, hronična oštećenja kože, te kako primarni tako i uznapredovali stadijum karcinoma kože.

 


The UV Index


UV indeks je međunarodna, naučna jedinica ultravioletnog zračenja sunca. Koristi se u opisivanju jačine sunčevog zračenja na određenom mjestu u određeno vrijeme. Raspon UV indeksa je od 1 do 11. Što je viši indeks, to je veći rizik od oštećenja kože.