Euromelanoma.eu

O EUROMELANOMU

Euromelanoma postoji kako bi promovisala i dijelila informacije o prevenciji raka kože, ranoj dijagnozi i liječenju. Kampanju vodi mreža europskih dermatologa koji velikodušno odvajaju svoje vrijeme da bi služili ovom cilju.

 

Poštovani posjetitelji

 

Dobrodošli na Evropsku Euromelanoma web stranicu. Euromelanoma pokušava učiniti upravo to: to je panevropska kampanja za prevenciju raka kože koja ima za cilj pružiti svima vama informacije o prevenciji, ranom otkrivanju i liječenju raka kože. Pokrenuta u Belgiji 1999.god., ova kampanja se proširila na 29 zemalja, od Švedske do Cipra, Malte, Irske, Rusije, od sjevera do juga i od istoka prema zapadu, širom Evrope. Ovu inicijativu vodi mreža evropskih dermatologa koji rade besplatno i velikodušno služe ovoj kampanji. Osim naše godišnje kampanje besplatnih pregleda kože, sada smo pokušali pomoći vam na način da obezbjedimo pristup neophodnim informacijama  o raku kože.

 

Pregledajte naše stranice i sami otkrijte sta je rak kože, kako možete pomoći svojoj djeci i sebi i time smanjiti rizik nastanka raka kože. Takodje, dostupni su vam i podaci o štetnom dejstvu sunčevih i dr. UV zraka. Pronađite koji su to zajednički mitovi o sunčanju! Potražite više o faktorima rizika, tipovima mladeža, načinu samopregleda vaše kože i još mnogo toga. Nadamo se da će naš uloženi trud i vaša nova saznanja o raku kože, zajednički dovesti do bolje prevencije ovog smrtonosnog oboljenja u našoj zemlji.

 

Bosna i Hercegovina je postala aktivna članica Euromelanoma 2011. godine. U narednim godinama kampanju smo iz Sarajeva proširili na mnoge gradove u cijeloj BiH. Dermatolozi u cijeloj BiH vas srdačno pozivaju da se odazovete besplatnim pregledima tokom ovogodišnje kampanje, a koja će biti u maju i početku juna  2023. g., na cijeloj teritoriji BiH.

 

Osnivač, organizator i Predsjednik Euromelanoma BiH: Prim.mr.sci.med.dr. Hana Helppikangas- Hunara.

Odbor Euromelanoma u BiH: Mr.sci.med.dr. Mersiha Krupalija-Fazlić, Mr.sci.med.dr. Tamara Jovović-Sadiković, Dr. Kerim Alendar,  Dr. Selma Poparić i Dr. Haris Varupa (Sarajevo), Dr. Dragana Popović i Dr. Alma Kovačević-Tucek  (Banja Luka), Prof. dr. Dubravka Šimić, Dr. Matea Ćorluka i Dr. Kristina Jurišić (Mostar) , Mr.sci.med.dr. Merisa Imamović Kuluglić  i Prim.prof.dr.sci.med.  Eldina Malkić Salihbegović  (Tuzla), Prim.dr. Samira Dajić- Hrvanović (Zenica).

 

EUROMELANOMA BIH 2024 - BESPLATNI PREGLEDI PO GRADOVIMA: 

 

 

SARAJEVO

 

Think Pink Centar za žene oboljele  od  raka dojke 25.maj 2024. pregledi članica  od 9 -11h.

Alta shopping center 25 maj. 2024. javni pregledi građanstva od 13- 15h.  

Preglede obavljaju: Prim.mr.sci.med.dr. Hana Helppikangas-Hunara, Prof.dr. sci.med. Irdina Drljević , Mr.sci.med.dr. Tamara Jovović-Sadiković, Mr.sci.med.dr.  Mersiha Krupalija-Fazlić, Dr. Kerim Alendar, Prim.dr Almira Selmanagić, Dr. Selma Poparić, Dr.Vesna Stanojević i Dr. Haris Varupa

 

 

Mjesto: Klinika  za  kožne  i  venerične  bolesti,  Klinički centar Univerziteta u Sarajevu

Datum pregleda: 23. 05. 2024.

Vrijeme: od 8.30 -15 h

Preglede obavljaju: Mr.sci. med. dr. Mersiha  Krupalija- Fazlić, Prim. dr.  Almira  Selmanagić i Dr.  Selma Poparić 

(uz  prethodnu   telefonsku  najavu na broj  033/ 298  373  u  periodu 14h-15h)

 

Mjesto: Poliklinika Agram - POPUNJENI TERMINI 

Datum pregleda: 14 - 15. 05. 2024.

Vrijeme: od 13- 15 h

Preglede obavlja: Prim.mr.sci.med. dr. Hana Helppikangas-Hunara

Telefon : (obavezna prethodna telefonska rezervacija termina  na broj 033/ 755 561)


Mjesto: Privatna spec. dermatovenerološka ordinacija "Dr Drljević"

Datumi pregleda:  06. 05. i  20. 05. 2024. 

Vrijeme: od 14-16 h

Preglede obavlja:  Prof.dr. sci. med. Irdina Drljević 

 

Mjesto: Privatna spec. dermatovenerološka ordinacija "Dr.Alendar"

Datum pregleda:  16. 5. 2024.

Vrijeme: od 09-12h 

Preglede obavlja: Dr. Kerim Alendar

 

Mjesto : Poliklinika Karabeg

Datum pregleda: 08. 05. 2024

Vrijeme: od 11-18 h

Pregled obavljaju: Prof.dr.sci.med. Reuf Karabeg, Prim.dr. Amela Karabeg i Dr. Danijela Crnogorac

 

Mjesto: SkinCare Clinic

Datum pregleda: 24. 05. 2024

Vrijeme : 14 - 16h

Preglede obavlja :  Dr. Vesna Stanojević

Telefon : 033/ 555 355

 

MjestoPrivatna dermatovenerološka ordinacija „Derma-Zone“

Datum pregleda: 01. 06. 2024.

Vrijeme: od 9-13h

Preglede obavlja: Mr.sci.med.dr. Tamara Jovović-Sadiković

Telefon: 061/ 055-077

 

Mjesto: Poliklinika Eurofarm Centar PJ UNITIC

Datum pregleda: 21. 05. i 23. 05. 2024.

Vrijeme: od 15 - 16h 

Preglede obavlja: Dr. Seana Bejtula

 

Mjesto: ASA bolnica

Datum: 15.05.2024.

Vrijeme: od 8 - 10h

Preglede obavlja: Dr. Daliborka Jevtović

 

 

 

BANJA LUKA


Mjesto: Klinika za kožne i polne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske, 051 493 490
Datum: 31.05.2024.
Vrijeme: 08-20h

Preglede obavljaju: Prof. dr. Jagoda Balaban, Prof. dr. Đuka Ninković Baroš , Prim. dr. Milanka Ćelić, Dr. Dušanka Brđanin, Dr. Dragana Grujić, Dr. Gorana Popović, Dr. Marjana Tica, Dr. Jelena Petković Dabić, Dr. Dragana Popović, Dr. Sanja Umičević Šipka, Dr. Tijana Brezičanin

Telefon: 051 493 490 

 

Mjesto : ZU " Kutanova "

Datumi pregleda : 17.05. i 24.05.2024

Vrijeme : od 08 - 16h

Preglede obavlja  : Dr Alma  Kovačević - Tucek

Telefon : 051 430 650

 

Mjesto : ZU " Dr Roljić "

Datum: 28.05. i 30.05. 2024

Vrijeme: od 12-14h

Preglede obavlja : Dr Jevrosima Roljić

Telefon : 051 226 600

 

Mjesto: Centar za teledermatologiju Banja Luka, Majevička 2A

Datum:  07.05.2024

Vrijeme: od  14 -17h

Preglede obavlja: Akademik Prim. dr. sci. med. Zoran Vrućinić

Telefon: 051 320 752

 

Mjesto: Bolnica S.tetik 

Datum i vrijeme: 23.05. od 13-16h, pregleda obavlja  Dr Vesna Jelić

Datum i vrijeme: 24.05. od 13-16h, preglede obavlja  Dr Nevena Tešović

Telefon : 065 430 889

 

Mjesto : ZU " Skin dr Mandić"

Datum i vrijeme: 13.05.2024 od 13 - 15h

Datum i vrijeme : 14.05.2024 od 09 - 11h

Preglede obavlja : Dr Ljilja Mandić

Telefon: 051 217 550, 065 093 855

 

Mjesto: ZU Preventiva Medical

Datum i vrijeme: 17.05.2024 od 10 - 12h

Datum i vrijeme : 20.05.2024 od 13 - 15h

Preglede obavlja : Doc. dr Alma Prtina

Telefon : 066 755 755, 066 290 030

 

Mjesto: ZU „Pro Dermis“ 

Vojvode Momčila,

Datum :  15.05.2024

Vrijeme: od 15 h do 18 h

Preglede obavlja: Dr Tatjana Protić

Telefon : 051 211 915

 

 

 

 

TUZLA

 

Mjesto: Klinika za kožne i spolne bolesti, Univerzitetski Klinički Centar Tuzla

Datum: 21 -22. 05. 2024.

Vrijeme:  od 12 - 14h 

Preglede obavljaju:  Dr. Senada Rešić Džananović, Prim.mr.sci.med.dr. Selma Kamberović, Prim.mr.sci.med.dr.  Midheta Bijedić, Prim.dr. Sena Šadić, Dr. Sinan Alić, Dr. Azra Hadzigrahic

 

Mjesto:  JZNU Dom zdravlja "Dr. Mustafa Šehović" Tuzla

Datum:  23 -24. 05.2024.

Vrijeme: od 10 -12h 

Preglede obavljaju:  Prim.mr.sci.med.dr. Jasminka Alibegović, Mr.sci.med.dr Merisa Imamović Kuluglić

 

 

 

 

MOSTAR

 

Mjesto: Klinika za kožne i spolne bolesti Sveučilišne kliničke bolnice Mostar

Datum pregleda: 27 - 29. 5. 2024.

Vrijeme: od 12- 14h

Preglede obavljaju: Dr. Anita Gunarić, Dr. Ivana Topić i Dr. Matea Ćorluka, te specijalizanti: Dr. Petra Zelenika, Dr. Marija Opančar,Dr. Željka Bagarić, Dr. Filip Ćubela,Dr. Dora Ćavar i Dr. Maja Glibić

Telefon: 036-336-573, i 036-336-592

 

Mjesto: Poliklinika Vitalis , Vukovarska bb

Datum: 18.5.2024. 

Vrijeme: od 9-12h

Preglede obavlja: Mr.sci.med.dr. Ana-Marija Sulić i Dr Marina Čović

 

 

 

ZENICA


Mjesto:  Kantonalna bolnica Zenica,u prostorijama zgrade STACIONAR-a ( Bulevar Kralja Tvrtka br.4, drugi ulaz, II sprat).

Datum:  31.05.2024.

Vrijeme: od 12 - 15h

Preglede obavljaju: Prim.dr. Samira Dajić-Hrvanović, Dr. Aida Muharemović, Dr. Damira Frndić i Dr. Nikolina Loina Smajlović

uz prethodnu telefonsku najavu u periodu od 27 - 30.05.2024. na broj 032/ 447 544 , od 12-14 h

 

 

 

DOBOJ

 

Mjesto: DZ Doboj  - Multidisciplinarni centar za promociju zdravlja i  prevenciju bolesti, povreda i stanja

Datum pregleda:  13 -16.05.2024.

Vrijeme: od 10- 13 h

Preglede obavlja:  Dr Danijel Atijas

 

Mjesto: Opšta bolnica Doboj

Datum: 15.05.2024.

Vrijeme: od 12-14 h

Preglede obavlja: Dr Slovenka Stevanović

Telefon: 053 241 022, lokal 121

 

 

 

TRAVNIK

 

Mjesto: Dom zdravlja Travnik

Datum pregleda:  07.06.2024. 

Vrijeme: 9 - 14.30h

Preglede obavlja: Dr. Selma Poparić

 

 

 

ISTOČNO SARAJEVO

 

Mjesto : Zdravstveni Centar "Stanojević"

Datum pregleda: 23.05.2024

Vrijeme: 08 - 10h

Preglede obavlja: Dr Vesna Stanojević

Telefon: 065 403 353

 

 

 

 

ŠIROKI BRIJEG

 

Mjesto: Dom zdravlja Široki Brijeg

Datum pregleda: 15.05.2024.

Vrijeme: od 11 - 14h

Preglede obavlja: Dr. Kristina Jurišić

 

 

 

POSUŠJE

 

Mjesto: Dom zdravlja Posušje

Datum: 16.5.2024.

Vrijeme: od 14  - 18h

Preglede obavlja: Dr. Jelena Brkić

 

 

 

GRAČANICA

 

Mjesto: Dermatovenerološka ambulanta SKS JZU DZ Gračanica

Datum pregleda : svaka srijeda u toku mjeseca maja 2024.

Vrijeme: od 12  - 14 h

Preglede  obavlja: Dr. Senka Perović Operhal

 

 

 

 

PRIJEDOR

 

Mjesto: JZU Opšta bolnica "dr Mladen Stojanović" 

Datumi i vrijeme pregleda: 24-25.04.2024 od 11h i 22 - 23.05 2024 - Dr Dejan Elenkov; 15-16 05.2024.od 11h - Dr Jasna Bojanić 

Preglede obavljaju: Dr. Jasna Bojanić i Dr. Dejan Elenkov

 

Mjesto: ZU " N Vitalis"

Datumi pregleda : 13-14. 05. 2024

Vrijeme : 14 -16h

Preglede obavlja : Dr Biljana Deretić

Telefon: 065 515 530

 

 

 

PRNJAVOR

 

Mjesto: JZU Dom zdravlja Prnjavor

Datum pregleda: 25.05.2024. javna promocija Euromelanoma kampanje 2024, pregledi članova Udruženja poljoprivrednih proizvođača- mljekara Republike Srpske, pregledi za stanovništvo, press sa predstavnicima lokalne zajednice

Vrijeme: od 11-14h  

Preglede obavljaju: Dr Alma Kovačević - Tucek, Dr Dragana Grbić, Dr Zora Drobac

 

 

 

SREBRENIK

 

Mjesto: JZU DZ Srebrenik

Datum pregleda: 27 -28. 05.2024.

Vrijeme: od 11 - 14h

Preglede obavlja: Dr Belkisa Ibrišimović

 

 

 

 

JAJCE

 

Mjesto: Opća bolnica Jajce

Datumi pregleda : 07.05., 14.05., 21.05., 28.05. 2024.

 

Vrijeme: od 11- 12h

Preglede obavlja:  Dr Alma Hrnjić

 

 

 

ŽIVINICE

 

Mjesto: Dermatološka  ordinacija "EMS", Prva ulica 1A 

Datumi pregleda: 03.05., 10.05., 17.05., 24.05., 31. 05. 2024.

Vrijeme: 17-18h

Preglede obavlja: Prim.prof.dr.sci. Eldina Malkić Salihbegović (Obavezna rezervacija termina na telefon 062 212 625)

 

 

 

KALESIJA

 

Mjesto: PZU Poliklinika , OK-Medic, Kalesija

Datum pregleda: 13 - 14.05 2024.

Termin: od 10 - 14 h

Preglede obavlja: Prim.mr.sci.med.dr Senija Kuralić

 

Mjesto: DZ Kalesija

Datumi i termini: 06.05., 13.05., 20.05., 27.05. 2024. 

Vrijeme: 14-15h

Preglede obavlja : Dr Ghassan Husni

 

 

 

BIHAĆ

 

Mjesto: Kantonalna bolnica "Dr. Irfan Ljubijankić"

Datum:  16.05. 2024.

Vrijeme: od 9- 12h

Preglede obavljaju:  Prof.dr.sci.med. Nermina Kurtalić, Dr Suada Ikić-Ramić, Dr Alma Handanagić, Dr Nisada Đuzelić

 

 

 

VELIKA KLADUŠA

 

Mjesto : Dom zdravlja Velika Kladuša

Datum pregleda: 10. 05. 2024.

Vrijeme:  7.30 -13 h

Preglede obavlja:  Dr Mediha Hasić-Mujanović i med.sestra: Selma Elkasović

Telefon:  061/ 869 457

 

 

 

BIJELJINA

 

Mjesto: ZU Specijalistička dermatovenerološka ambulanta "Gavrić dr Anka"

Pregledi pacijenata sa prethodno dijagnostikovanim karcinomom kože, pregledi poljoprivrednih proizvođača

( u saradnji sa JZU DZ Bijeljina )

Datum Pregleda: 27.05 i 30.05.2024

Vrijeme : od 08 - 12h

Preglede obavlja : Dr Goran Gavrić

Telefon : 055 202 949, 055 205 528

 

Mjesto: JZU Bolnica Sveti Vračevi

Datum pregleda : 28.05.2024.

Vrijeme : 08 - 12h

Preglede obavlja : Dr Mirica Stojsavljević

Telefon : 055 415 555

 

Mjesto: Centar za kulturu Semberija  23.05.2024 od 18h do 19:30h ,(predavanja za građanstvo o značaju fotoprotekcije i samopregleda)

DZ Bijeljina: pregledi stanovništva u saradnji sa ZU "Gavrić dr Anka"

Preglede i predavanja obavljaju:  Dr Igor Novaković, Dr Vedrana Jovanović, Dr Gordana Savin,Dr Vasilić Zoran (DZ Bijeljina), Dr Ostojić Zdenka

 

 

 

ČELINAC

 

Mjesto : JZU DZ  Sveti Vračevi

Datum: 24.05.2024.

Vrijeme: u 13 h predavanja za građanstvo, pregledi

Preglede obavljaju: Dr Draško Kuprešak, Dr Dragana Grbić

 

 

GRADIŠKA

 

Mjesto : JZU Bolnica Gradiška

Datum :13 - 15 05.2024

Vrijeme :12 -14h

Preglede obavlja: Dr Biljana Pavlovska

Telefon : 051 810 683

 

 

MODRIČA

 

Mjesto: Poliklinika " Medic Plus"

Datum pregleda : 08.05.2024

Vrijeme pregleda :15 - 18h

Preglede obavllja : Dr Zora Drobac

Telefon : 053 490 550

 

 

 

FOČA

 

Mjesto: UB Foča, Dermatovenerološka ambulanta

Datum pregleda: od 27-30.05.2024.

Vrijeme:  09 -13h

Preglede  obavljaju: Dr Miloš Divjak i Dr Darka Živanović Vlaški

 

 

 

BRATUNAC

 

Mjesto: JZU DZ Bratunac

Datum pregleda: 08.05.2024.

Termin: 10-13h

Preglede obavlja: Dr Ljiljana Ivančić

Telefon: 065 975 624

 

 

 

TREBINJE

 

Mjesto: Specijalistički Centar " Eurofarm "

Datum pregleda : 23- 24.05.2024

Vrijeme: 13-15h

Preglede obavlja : Dr Nataša Đokanović-Lozo

Telefon : 059 222 844

 

 

ZVORNIK

 

Mjesto: JZU Bolnica Zvornik

Datum pregleda: 22. 24. i 29.05.2024

Vrijeme: od 12-14h 

Pregled obavlja: Dr Aleksandra Matić

Telefon : 056 211 112

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EUROMELANOMA BIH 2023 - BESPLATNI PREGLEDI PO GRADOVIMA: 

 

SARAJEVO:

 

Bingo city centar, 21.5.2023.g. od 10:00 do 14: 00 besplatni pregledi građana, tim dermatologa: Prim.mr.sci Hana Helppikangas,dr.med, Mr.sci.dr.med Mersiha Krupalija-Fazlić, Dr. Kerim Alendar, Mr.sci.med.dr Tamara Jovović-Sadiković, Prim.dr. Almira Selmanagić,  Dr. Selma Poparić , Dr. Haris Varupa, dr Semin Bećirbegović i Dr Vesna Stanojevic.

 

Klinički centar Univerziteta u Sarajevu-Dermatološka klinika, 25.5.2023.g.preventivni pregledi uposlenika KCUS, Mr.sci.dr.med Mersiha Krupalija-Fazlić, Prim.dr. Almira Selmanagić i Dr. Selma Poparić.

 

 Opća bolnica „Prim.dr Abdulah Nakaš“, 30.05.2023.godine od 8 sati i 30 minuta do 14 sati i 30 minuta. Kabinet za dermatovenerologiju - Mr.sci.dr Jasmina Begić

 

„Naša mala klinika“ Skenderpašina 18, 10.05.2023.g. od 9:00 do 13:00. Prim.Dr.sci Alija Aginčić, Prim dr Alemko Čvorak i Mr sc Adnan Zećo

 

Poliklinika Agram, 18.5.2023.g. od 13 do 15:30 h i 30.5.2023.g. od 13:00 do 15:30h. Prim.mr.sci Hana Helppikangas,dr.med i med sestra Alma Hodžić te glavna sestra Sanela Baličevac ,  Kontakt telefon za naručivanje svog termina: 061-894-749.

 

“dr. Alendar“ specijalistička ordinacija za dermatovenerologiju,  22.5.2023. g. , od 09:00-12:00h , Dr Kerim Alendar

 

„Poliklinika Karabeg“ 17.05.2023.g. od 11 h do 16 h,  Prof dr Karabeg Reuf, Prim. dr Karabeg Amela i dr Danijela Crnogorac

 

„Dr. Drljevic“, privatna dermatovenerološka ordinacija,  5.05. i 12.05. 2023.g. od 12h do 14:30h, Prof.dr Irdina Drljević

 

„Derma-Zone“, privatna dermatovenerološka ordinacija, 28.05.2023.g. od 9:30 do 13h, 061-055-077, Mr.sci.med.dr Tamara Jovović-Sadiković

 

„Eurofarm-Centar Poliklinika"PJ UNITIK , 16.05.2023.g. od 13h do 14h  i 18.05.2023.g. od 13h do 14h, Dr Seana Bejtula  

 

„Dermatovenerološka ordinacija Dr Amra Mutevelić Eminagić“ 18.maj.2023.g.od 13:00 do 14:00, Dr Amra Mutevelić-Eminagić

 

Ambulanta „Centar Integrativne medicine BJ“ Pejton, Ilidža, 29.05.2023.g. od 10h do 15 h, Dr Jasmina Begić.

 

ISTOČNO SARAJEVO:

 

Zdravstveni Centar „ Stanojević“, Spasovdanska 13, 15.05.2023.g. od 9:00 do 12:00, Dr Vesna Stanojević, 065-754-587

 

JZU Bolnica Srbija Istočno Sarajevo, 17.05.2023.g. od 9:00 h do 12;00 h dr Daliborka Jevtovic, kontakt tel: 057-325-300

 

 

BANJA LUKA:

 

Aktivnosti na otvorenom: 

05.05.2023 pregled članova planinarskog kluba "Kozara"  ZU "Prodermis"

13.05.2023 pregled članova "Vespa kluba"  Banja Luka od 10h ZU"Kutanova" Banja Luka

20.05.2023 Press konferencija ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske dr Alen Šeranić,Kovačević-Tucek dr Alma i Popović dr Dragana,učenici srednje medicinske škole SC "Gaudeamus"  od 11:00 do 14:00h, davanje savjeta građanima o značaju fotoprotekcije u prevenciji nastanka raka kože, dijeljenje promotivnog materijala, Trg Krajine Banja Luka

21.05.2023 OFK "Spartak" Banja Luka, od 10-12h davanje savjeta  o značaju fotoprotekcije u prevenciji nastanka raka kože, dijeljenje promotivnog materijala Popović dr Dragana, Umičević Šipka dr Sanja

 

Univerzitetski klinički centar Republike Srpske, 30.05.2023, 08-20h, Prof. Dr Jagoda Balaban, Prof.Dr Djuka Ninković Baroš, Dr Rajka Đurđević Bokan,Dr Gorana Popović , Dr Marjana Tica, Dr Dragana Popović, Dr Vesna Vukić, Dr Sanja Umičević Šipka, Dr Jelena Petković Dabić, Dr Dušanka Brđanin, Prim.dr Milanka Ćelić i dr Dragana Grujić. Kontakt telefon: 051 342 486

 

ZU „Pro Dermis“ , Vojvode Momčila, 02.06.2023.g., Dr Tatjana Protić, 051-211-915

 

ZU „dr Roljić“ , Bulevar cara Dušana 3, 02.06.2023.g.,Dr Jevrosima Roljić, 051-223-600

 

ZU „ Skin dr Mandić“ , Sime Matavulja 6, 25.05.2023.g., Dr Ljilja Mandić, 051-217-550

 

ZU „ Kutanova“ ,Vojvode Stepe Stepanovića 83, 01.06.2023 ,Dr Alma Kovačević- Tucek, 051-430-650

 

Centar za teledermatologiju, Banja Luka , 13.05.2023.g. od 12:00 do 15:00, Prim.dr.sc.dr.med Zoran Vrućinić, 051-320-752

 

Bolnica iz internističkih i hiruških oblasti S.tetik, Patrijarha Arsenija Čarnojevića 2b 22.5 do 26.5.2023.g. od 14h do 16h , dr Nevena Tešović,  051-430-889

 

ZU "Implantodent" Prvog Krajiškog korpusa 35,  30.05 i 01.06.2023.g. od 17h do 19h Dr Jelena Petković-Dabić, 051-961-999

 

TUZLA:

 

Univerzitetski klinički centar Tuzla,  Dermatoška klinika: 4. i 5. maj 2023.g. od 12:00 do 14:00, Dr Senada Resić, Dr Selma Kamberović, Dr Midheta Bijedić i Dr Azra Hadzigrahić.

 

Dom zdravlja „Dr Musafa Šehović“ Dom zdravlja „Dr Musafa Šehović“ javna zdravstveno-nastavna ustanova 10. i 11. maj 2023.g. od 10.00 do 12: 00 , Dr Meliha Ahemtbašić, Dr Jasminka Alibegović i Mr.sci.dr Merisa Imamović Kuluglić

 

MOSTAR:

 

Zgrada Euroherc i Adriatic osiguranja: pregledi za ciljanu grupu-uposlenike Euroherc i Adriatic osiguranja. 12.5.2023g. od 11h do 14h Prof Dubravka Šimić, Dr Anika Gunarić, Dr Kristina Jurišić i Prim.mr.sci.dr.med Hana Helppikangas

 

FOČA:


Univerzitetska bolnica Foča, 29.05-31.05.2023.g. 08-13h i 05.-07.06.2023.g. 08-13h, dr Darka Živanović Vlaskin , dr Miloš Divjak, kontakt tel: 058 222 500

 

ZENICA:

 

 "Poliklinika" u Zenici, Fra Ivana Jukića br., 24.05.2023; 25.05.2023.i 26.05.2023.u periodu od 12 do 15 h , Prim.dr Samira Dajić-Hrvanović, Dr Aida Muharemović, Dr Damira Bajramović, Dr Nikolina Smajlović-Loina

 

TRAVNIK:

 

JU Dom zdravlja Travnik, 22.05.2023. god. od 09 do 13h, Dr Selma Poparić

 

NOVA BILA

 

Hrvatska Bolnica “dr Fra Mato Nikolic” Nova Bila, 9.5.2023.g.,  od 11-14h.  dr Mladen Čuturić ( spec ORL i direktor bolnice); dr Amir Jašarević ( spec MFH i šef odjela ORL sa hirurgijom glave i vrata); dr Antonio Vilić ( specijalizant ORL) i Prim.mr.sc. Hana Helppikangas,dr.med,spec.dermatovenerolog

 

BIHAĆ:

 

KB dr Irfan Ljubijankic, 29. i 30. maj 2023.g., Prof.dr med.sc Kurtalić Nermina, dr Ikić-Ramić Suada, dr Handanagić Alma i dr Đuzelic Nisada.

 

VELIKA KLADUŠA:

 

Zdravstvena ustanova Dom zdravlja Velika Kladuša, 19.05.2023.g. od 8:00 do 13.00, Dr Mediha Hasić-Mujanović i med. sestra Selma Elkasović

 

GRADIŠKA:


JZU Bolnica Gradiška, 29.05.2023.g.  07:30-13h, dr Biljana Pavlovska, kontakt tel: 051 810 600

 

ŽIVINICE:

 

Dermatološka ordinacija EMS Živinice, 8.05.2023.g. od 17:00-18:00, 15.5. 2023.g. od 17:00 do 18:00, 22.5.2023.g. od 17:00do 18:00 i 29.05.2023.g. od 17:00-18:00 . Prim.Prof.dr.sc Eldina Malkić Salihbegović. Obavezna rezervacija termina na telefon: : 062 212 625.

 

GRAČANICA :

 

Dom zdravlja Gračanica, od 17.05.2023.g. do  31.05.2023.g. svaki dan  od 12:00 do 14: 00, Dr Senka Perović Operhal.

 

SREBRENIK:

 

JZU DZ Srebrenik, 29.05. i 30.05.2023.g. od 10:00 do 15:00, Dr Belkisa Ibrišimović

 

LUKAVAC:

 

DZ „Lukavac“ svaki četvrtak u maju od 12h do 13h, Dr Ghassan Husni.
 

PRIJEDOR:

 

Opšta bolnica Prijedor, 15-19.05.2023.g., 11-13h, dr Dejan Elenkov, dr Jasna Bojanić
052 238 411 lokal 214

 

ZU „N Vitalis“, Petra Petrovića Njegoša 12 A, 1.06.2023.g. Dr Biljana Deretić, 065-515-530

 

BIJELJINA:

 

Aktivnosti na otvorenom : 

Centar za kulturu Bijeljina 17.5.2023  od 18h predavanja za građanstvo o značaju fotoprotekcije u prevenciji nastanka raka kože, pregledi, dr Igor Novaković,dr Vedrana Jovanović, dr Gordana Savin, DZ Bijeljina

22-26.05.2023 pregled članova Gorske službe spasavanja Bijeljina ZU"Gavrić dr Anka"

 

JZU Bolnica Sveti Vračevi Bijeljina, 09.06.2023.g., dr Mirica Stoisavljević, dr Ivana Gajić, kontakt tel: 055 415 555

 

ZU „Gavrić dr Anka“, Žrtava Jadovnog 2, 23.05.2023.g., od 08h: 16h,  Dr Goran Gavrić, 055-202-949

 

TREBINJE:


JZU Bolnica Trebinje, 29.05-02.06.2023.g., 12-14h, dr Dubravka Perotić, kontakt tel: 059 223 755

 

ZVORNIK: 


JZU Bolnica Zvornik, 30.05.2023.g., 10-12h, dr Čuturić Gordana, kontakt tel: 056 211 112

 

DOBOJ:


Bolnica Sveti Apostol Luka, 31.05.2023.g. dr Slovenka Stevanović, dr Snježana Đurić, kontakt tel:
053 241 022

 

DZ Doboj , 29.5.2023.g. od 10h do 13h, Dr Danijel Atijas, 066 781-221

 

BRATUNAC: 
JZU Dom zdravlja Bratunac, 30.05.2023 od 10h do13h dr Ivančić Ljiljana 

 

ČELINAC: 

Dom zdravlja Čelinac, 17.05.2023.g. , Dr Draško Kuprešak, Prim dr sci dr med Zoran Vrućinić

 

poster 2023

Related videos

It's probably nothing

 

A short video from Euromelanoma about the need to check suspicious moles. Yes, "it's probably nothing", but it's always best to have it looked at by a doctor or dermatologist.

 

Check for giant melanoma in two minutes

 

This video shows you how to spot this potentially deadly disease in three simple steps.

 

 

Our last campaigns

 

EUROMELANOMA is the official skin cancer prevention campaign from EADO.