Profilaktyka

Nowotwory skóry są najłatwiej wykrywalnymi ze wszystkich nowotworów. Ponieważ można zaobserwować je gołym okiem, mogą być zdiagnozowane odpowiednio wcześnie, a w związku z tym istnieje możliwość wdrożenia odpowiednich działań profilaktycznych poprzez wyeliminowanie głównego czynnika ryzyka, ekspozycji na promienie UV.

 

Noszenie ubrań ochronnych, unikanie bezpośredniej ekspozycji na słońce w godzinach 11.00-15.00 w okresie letnim (kiedy działanie UV jest najsilniejsze), przebywanie w zacienionych miejscach i regularne stosowanie kosmetyków przeciwsłonecznych są podstawowymi elementami profilaktyki.

Osoby z jasnymi oczyma, rudymi lub blond włosami, z piegami, z tendencją do oparzeń słonecznych, których skóra nie wytwarza barwnika (co się objawia brakiem ładnej opalenizny), są w grupie ryzyka nowotworów skóry.

 

Specjalną uwagę powinno się zwracać na dzieci, u który nadmierna ekspozycja na słońce w dzieciństwie znacznie zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia nowotworów skóry w przyszłości.

 

Profilaktyka pierwotna polega na zapobieganiu rozwoju nowotworów skóry zanim się pojawią i polega ona głównie na ograniczeniu ekspozycji na promienie UV.

 

  1. Przypadkowa ekspozycja na słońce - czyli spędzanie czasu na świeżym powietrzu w słoneczne dni w celu odbycia podróży i/lub podczas codziennych zajęć.

  2. Rekreacyjna ekspozycja na słońce - która ma miejsce podczas zajęć rekreacyjnych i sportowych na świeżym powietrzu, na słońcu.

  3. Ekspozycja ze względu na wykonywaną pracę, która ma miejsce na zewnątrz (rolnik, rybak, ratownik, prace remontowe itp.).

  4. Świadoma ekspozycja na słońce - której celem jest uzyskanie opalenizny.

 

Profilaktyka wtórna polega na rozpoznaniu i wykryciu nowotworów skóry we wczesnym stadium, co powoduje większe prawdopodobieństwo podjęcia leczenia zakończonego sukcesem. Wiąże się to z: regularnym samobadaniem skóry, wiedzą o własnych czynnikach ryzyka oraz regularnymi wizytami u dermatologa w celu zbadania skóry!