Naczyniaki krwionośne

Wybierz inne łagodne znamię

Naczyniaki krwionośne są łagodnymi zmianami naczyniowymi , które mogą przybierać rozmaity wygląd od plam do guzów. Ich barwa waha się od bladoróżowej do niebiesko-purpurowej Należą do najczęściej występujących zmian skórnych u dzieci . Typowy przebieg to szybki wzrost podczas kilku pierwszych miesięcy życia, a następnie powolne i samoistne ustępowanie wraz ze wzrostem dziecka.