Czynniki ryzyka raków skóry

Poniżej znajduje się lista czynników ryzyka powstawania raków skóry

 

 • Uwarunkowania genetyczne

 • Ekspozycja na promienie X (rentgenowskie)

 • Przebyte zakażenie wirusem brodawczaka ludzkiego

 • Przebyte przewlekłe zapalne choroby skóry

 • Ekspozycja na opary chemiczne (np.: smoła, olej parafinowy, olej opałowy)

 • Przyjmowanie arszeniku ((metoda leczenia łuszczycy, leczenie białaczki płynem Fowlera)

 • Przewlekłe ekspozycje na wysokie temperatury lub słońce

 • Przewlekłe zapalne choroby skóry

 • Immunosupresja

 • Fototyp skóry I & II

 • Wcześniejsza fototerapia (PUVA) i lampy kwarcowe