Par Eiromelanomas kampaņu

Iniciatīva Eiromelanoma radusies ar mērķi veicināt un izplatīt informāciju par ādas vēža profilaksi, agrīno diagnostiku un ārstēšanu. Mūsu vadībā ir Eiropas dermatologu grupa, kas nesavtīgi velta savu laiku, lai kalpotu šim mērķim.

Mūsu darbības uzdevums ir tikt uzklausītiem trijās galvenajās auditorijās - sabiedrībā, zinātnes aprindās un Eiropas un nacionālo valstu politikas veidotāju, lēmumu pieņēmēju vidū.

 

Sabiedrībā ar Eiromelanomas interneta vietnes starpniecību (kuru apmeklējuši vairāk nekā miljons cilvēku) un ikgadējas informatīvas kampaņas veidā, mēs popularizējam izpratni par vēzi, tā profilaksi, agrīnu diagnosticēšanu un ārstēšanu. Šīs aktivitātes savu augstāko punktu sasniedz bezmaksas ārsta konsultācijās ikgadējās "Eiromelanomas izmeklēšanas dienas" ietvaros. Līdz šim 450'000 cilvēku ir veikuši bezmaksas ādas izmeklēšanas pie ārsta.

 

Dermatologu vidū un plašākā medicīnas aprūpes speciālistu lokā mēs regulāri dalāmies savās zināšanās un labākās prakses piemēros, publicējot zinātniskus rakstus, lai uzlabotu ādas vēža pacientu aprūpi.

 

Valdībām mēs rīkojam īpašus pasākumus, lai nodrošinātu, ka veselības aprūpes sistēmās un pamatprincipos tiek pilnībā atzīta un atbalstīta ādas vēža ārstēšana.

 

Kopš 1999. gadā seši beļģu dermatologi (T. Maselis, M. van Daele, C. Pirard, V. del Marmol, B. Richert un K. de Boulle) dibināja šo iniciatīvu, Eiromelanomas kustība ir strauji izplatījusies pa visu Eiropas kontinentu un nu darbojas 33 valstīs.