Պապիլոմա (մսագնդեր)

Ընտրեք բարորակ գոյացության մեկ այլ տեսակ

Պապիլոմաները (մսագնդեր) հաճախ հանդիպող մաշկի բարորակ գոյացություններ են և կարող են առաջանալ ցանկացած տարիքում: Դրանք փափուկ կոնսիստենցիայի հանգուցավոր մաշկագույն կամ բաց շագանակագույն գոյացություններ են, անցավ են: 

 

Ավելի հաճախ տեղակայվում են անութափոսերում, պարանոցում: 

 

skin tags

Gallery