solha4lsningen20stalfelt 0

Solboken tar på ett roligt sätt upp fakta om solen, risker och hur du kan skydda dig. Boken är interaktiv och riktar sig främst till barn 6-12 år gamla. Solboken är skapad av Pernilla Stafelt tillsammans med strålsäkerhetsmyndigheten och går att ladda nervia App Store eller Google Play Store. Vill du veta mer om Solboken, klicka här.